هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2
امامزاده شیخان علی آباد کتول

این بقعه شریف واقع در روستای محمد آباد از توابع شهر فاضل آباد و بخش کمالان شهرستان علی آباد کتول است که در دل طبیعت سر سبز و جنگلهای با طراوت دهنه محمد آباد(کفشگیری) کیلومتر 7 شهر فاضل آباد قرار داردکه از طرف شرق به جنگل عباس آرام و از سمت غرب به رودخانه محمد آباد(کفشگیری) و دره آبدوان(ادوان) منتهی می شود.در برخی کتب تاریخی منطقه از امامزاده شیخان ذکر به میان آمده که این خود نشان از سندیت امامزاده دارد.این امامزاده اخیراً تجدید بنا شده و با داشتن جاده آسفالته، آب، برق، سرویسهای بهداشتی، مکانهای ویژه استراحتگاهی ، پارک وسایل نقلیه، یکی از بهترین جایگاهها برای استراحت و تفریح زائرین و مسافرین بشمار می رود.

   

photo_2019-02-11_16-45-36

22 بهمن 1397