هتل کانیار

هتل کانیار

تلفن تماس: 01734230001-2

اتاق 2 تخت برای یک نفر:
1.800.000 ریال
یک تخت اتاقvip:
2.640.000 ریال
نفر اضافه:
726.000 ریال